energizing the world
bettering peoples lives

מידע למשקיעים

נובל אנרג'י היא חברה עצמאית מובילה בעלת מודל עסקי שיכול לעמוד במבחן הזמן. ההצלחה שלנו נמדדת על ידי התשואות שאנו מספקים למשקיעים שלנו. בעזרת מאזן חזק, פילוסופיית השקעות מוקפדת ומכוונת צמיחה ותכנון לטווח ארוך, יש לנו את היכולת, החזון והמומחיות לספק ערך למשקיעים שלנו שנה אחר שנה.

Noble Acts
מחוללים שינוי בקהילות שלנו
פעילות
הצפי הוא שעד שנת 2020 נמשיך למנף את תיק ההשקעות המגוון והאיכותי שלנו על מנת לספק צמיחה בעלת ערך מוסף ותשואות משופרות.
חדשות ומדיה
נובל אנרג'י מאשרת את פרויקט לווייתן במים שמול חופי ישראל וצופה גז ראשון בסוף שנת 2019.