חיפושים קונבנציונליים

חיפושים והוצאה אל הפועל של פרויקטים גדולים, מהווים כמעט את כל הנכסים הימיים הקיימים של נובל אנרג'י. מאז 2005 גילינו משאבי אנרגיה (נטו) בשווי של יותר מ-3 מיליארד חביות נפט, פעמים רבות הוכחנו את יכולתנו לעבור במהירות וביעילות משלב הגילוי לשלב ההפקה גם בפרויקטים המורכבים ביותר במזרח הים התיכון, במערב אפריקה ובמפרץ מקסיקו. במקומות אלו ביססנו את הפעילויות שלנו ושם אנו ממשיכים בחיפוש משאבים. כיום אנחנו שואפים לשחזר את ההצלחות הימיות שלנו באוקיינוס האטלנטי, בים התיכון ובמימי מפרץ מקסיקו.

חיפושים בלתי קונבנציונלים

מסורת החיפושים הבלתי קונבנציונליים שלנו החלה באגן DJ. במצב הנוכחי של השוק אנו נחושים לשחזר את הצלחתנו. הגאולוגים עובדים יחד עם המהנדסים שלנו במטרה לפתח וליישם טכניקות מתקדמות של קידוחים והכנת בארות להפקה שבכוחן לפתוח דלתות לעולמות חדשים של חיפושים. אנשי החיפושים שלנו שוקדים מדי יום על פיתוח טכנולוגיות ואסטרטגיות שמפיקות הכנסות מסלעים.

 

חיפושים - הסיפור שלנו

 

רשיונות ברחבי העולם לחיפושים ימיים