ערך הליבה שלנו הוא Energizing the World, Bettering People's Lives®. אנחנו מאמינים באספקת אנרגיה בטוחה ואחראית לעולם באמצעות חיפוש והפקת נפט גולמי וגז טבעי, תוך יצירת השפעה חיובית על חיי בעלי העניין במקומות שבהם אנו פועלים. אנו חותרים להיבחר כשותפים וכמעסיקים מועדפים של טובי הכישרונות בתעשייה ולהיות תאגיד אזרחי אחראי.

מחויבים לשקיפות

באמצעות ממשל תאגידי, אנחנו מוודאים שעובדי החברה – מהדרג הזוטר ביותר ועד למנהל הבכיר ביותר – וכן הקבלנים וכלל הגורמים המתווכים יפעלו בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של אתיקה ושקיפות.

 

ממשל תאגידי

במטרה להבטיח שקיפות, אחריות ואתיקה במשטר הארגוני, אנו מנגישים לציבור באופן פומבי את המידע בדבר הממשל התאגידי שלנו. מסמכים רשמיים התומכים במחויבות שלנו לשקיפות ואתיקה בארגון זמינים בקישור מטה.

מדיניות התקשרות ציבורית

קוד ההתנהגות שלנו – אשר מבטא את ציפיותינו מהמנהלים, מהממונים, מהעובדים ומעובדי הקבלן שלנו ברחבי העולם – הוא חלק אינטגרלי במבנה הממשל התאגידי שלנו.

קוד התנהגות

קוד ההתנהגות שלנו – אשר מבטא את ציפיותינו מהמנהלים, מהממונים, מהעובדים ומעובדי הקבלן שלנו ברחבי העולם – הוא חלק אינטגרלי במבנה הממשל התאגידי שלנו.